Nilan

A1køleteknik ApS har et stort udvalg af Nilans produkter. Kontakt os i dag, hvis du ønsker at høre mere eller ønsker et tilbud. Derudover er vi autoriseret Nilan servicepartner.

Blive ringet op
Modtage et tilbud

Nilan

VP 18

VP 18

VP 18 M2 kan ventilere boligen med helt op til 425 m3/h. Det er et effektivt varmegenvindingsanlæg, der ofte ses brugt i enfamiliehuse. Måske på grund af anlæggets kompakthed der gør, at det ikke fylder mere end et almindeligt højskab.

 

Anlægget giver - udover effektiv ventilation og opvarmning af indblæsningsluften - en optimal opvarmning af brugsvandet i boligen.

VGU 250

VGU 250

VGU 250 er typisk anvendt i enfamiliehuse til produktion af varmt brugsvand. Det er nemt at betjene via simpel styring. Anlægget er et udsugningsaggregat med aktiv varmegenvinding, og anlægget suger den varme fugtige luft ud fra eksempelvis køkken, bad og bryggers. Energien fra denne luft bliver genanvendt til at lave varmt vand, og i forhold til energi bruger anlægget kun 1/3 af, hvad en traditionel vandvarmer ville bruge. 

 

Anlægget består af en varmtvandsbeholder, der er 230 liter, og det kan leveres med en ekstra varmespiral for muligheden for at kombinere med solfanger, fjernvarme, olie, gas eller anden form for brændsel. Således kan produktionen af varmt brugsvand øges. 

Comfort 300LR

Comfort 300LR

Nilan Comfort 300LR ses ofte anvendt i enfamiliehuse og rækkehuse. Det er et ventilationsaggregat, der giver et godt indeklima i boligen og har en flot energimærkning A, fordi det sikrer lavt varmetab med dets højeffektive modstrømsveksler. 

 

Ventilationsaggregatet behøver ikke tage skabsplads, men kan eksempelvis placeres i et loftsrum, der ikke benyttes. Placeres anlægget på loftet betyder det også, at eventuel støj fra aggregatet afskærmes. 

Compact S

Compact S

Compact S er beregnet til enfamiliehuse og lejligheder, der har ventilationsbehov op til 340 m3/h. Ventilationsaggregatet kan sørger for effektiv ventilation af boligen og produktion af varmt brugsvand i en komplet installation. 

 

Anlægget er yderst pladsbesparende, og styringsmæssigt er varmt brugsvand og ventilation samlet i én installation. Det resulterer i muligheden for et optimeret energiforbrug og som følge deraf en samlet energibesparelse. 

Nilan Compact P AIR9

Nilan Compact P AIR9

Compact P AIR9 er et multiaggregat med tre installationer samlet i en kompakt installation, beregnet til lidt større huse med et ventilationsbehov op til 275 m3/h. De tre installationer er ventilation af boligen, produktion af varmt brugsvand samt rumopvarmning i boligen via en effektiv luft/vand varmepumpe.

 

En stor fordel ved at samle disse tre installationer i én installation, er ud over en stor pladsbesparelse i teknikrummet, at de styringsmæssigt arbejder sammen og dermed giver mulighed optimeret energiforbrug og dermed en samlet energibesparelse.

 

Fordelen med en luft/vand varmepumpe er, at man ikke behøver at grave jordvarmeslanger ned, hvis man f.eks. ikke har plads eller lyst til det.

VPL 15

VPL 15

VPL 15 er et ventilationsaggregat, der typisk anvendes i enfamiliehuse, butikker og på mindre konterer. Anlægget sørger for varmegenvinding og adskiller sig fra et mere normalt ventilationsaggregat med modstrømsveksler, idet at det har installeret en varmepumpe, der resulterer i aktiv varmegenvinding. Således får du højere varmegenvinding, og derfor egner det sig godt som kilde til opvarmning i lavenergihuse. 

 

Anlægget har en reversibel kølekreds. Det kan dermed opvarme tilluften om vinteren og køle selvsamme om sommeren. Selvom funktionen køler, kan det ikke sammenlignes med et airconditionanlæg. Det er derimod det, vi kalder for komfortkøl: når tilluften køles kondenseres luften, som giver en lavere luftfugtighed indendørs i løbet af sommeren. 

VPL 15 Top M2

VPL 15 Top M2

VPL 15 Top M2 er et ventilationsaggregat med varmegenvinding. Det passer optimalt i enfamiliehuse, i butikker og på mindre kontorer. Anlægget adskiller sig fra et mere normalt ventilationsaggregat med modstrømsveksler, idet at det har installeret en varmepumpe, der resulterer i aktiv varmegenvinding. Det betyder højere varmegenvinding, og derfor egner det sig godt som kilde til opvarmning i lavenergihuse. 

 

Anlægget har en reversibel kølekreds. Det kan dermed opvarme tilluften om vinteren og køle selvsamme om sommeren. Selvom funktionen køler, kan det ikke sammenlignes med et airconditionanlæg. Det er derimod det, vi kalder for komfortkøl. Når tilluften køles kondenseres luften, som giver en lavere luftfugtighed i boligen i løbet af sommeren, hvilket gør det nemmere at udholde høje temperaturer. 

VPL 28

VPL 28

VPL 28-ventilationsaggregatet har varmegenvinding, og det egner sig godt til mindre kontorer, klinikker eller butikker, der har behov for køling. Det adskiller sig fra andre typer af ventilationsaggregater med modstrømsveksler, fordi det har varmepumpe i stedet for. På den måde kan du opnå højere varmegenvinding end med mere traditionelle løsninger.

 

Ventilationsaggregatet har en reversibel kølekreds, og det køler således luften om sommeren og opvarmer den om vinteren. 

Comfort 1200

Comfort 1200

Comfort 1200 anvendes ofte til central boligventilation og ventilation af skoler, kontorer og erhvervslokaler. Det er et ventilationsaggregat med varmegenvinding, der har utroligt høj kvalitet. 

 

Du kan vælge mellem en venstre- eller højremodel, og som følge af den gode isolering kan anlægget installeres uden for en klimaskærm. Skal det monteres og installeres udendørs, kan der bestilles et toplåg, der beskytter mod regn og sne. 

 

Aggregatet har en uovertruffen kvalitet. Hver komponent er valgt omhyggeligt, og alle komponenter testes gennem produktionsprocessen, så vi er sikre på kvaliteten.

Comfort 5000

Comfort 5000

Comfort 5000 er velegnet til central boligventilation samt ventilation af skoler, kontorer og erhvervslokaler. Her får du et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der er af overtruffen kvalitet. 

 

Aggregatet har en modulerende 100 bypass, og det betyder, at det opnår en god regulering af tilluftstemperaturen. 

 

Aggregatet fås både i højre- og venstremodeller, og som følge af den gode isolering kan det installeres udenfor klimaskærmen. Der kan også bestilles toplåg til beskyttelse mod regn og sne, hvis det skal installeres udenfor. 

 

Produktet er udsat for omfattende kvalitetstests, og hver eneste komponent er omhyggeligt udvalgt. På den måde kan du være sikker på, at det er et kvalitetsprodukt, som holder i mange år, der forlader fabrikken. 

VPM 120

VPM 120

VPM 120 er et ventilationsaggregat, der har varmegenvinding via en reversibel varmepumpe. Det betyder, at det både kan køle og varme luften efter behov. Aggregatet har en indbygget heatpipe, der øger både køle- og varmeeffekten. Det resulterer i en god COP. 

 

VPM 120 er særligt anvendt til ventilation af bygninger, der stiller krav til en god luftkvalitet. Det kan eksempelvis være i restaurationskøkkener, toiletter og omklædningsrum. Aggregatet adskiller fraluften fra tilluften, så der ikke overføres partikler mellem dem. 

 

Aggregatet tager ikke meget plads i bygningen, fordi det med sin integrerede varmepumpe er kompakt. Med produktet undgår du at skulle installere et eksternt køleaggregat udenfor på jorden eller på taget. 

 

VPM 240

VPM 240

VPM 240 er et ventilationsaggregat, der har varmegenvinding via en reversibel varmepumpe. Det kan derfor både køle og varme luften efter behov. Gennem aggregatets indbyggede heatpipe øges både køle- og varmeeffekten. Det sikrer en god COP. 

 

Ventilationsaggregatet er særligt anvendt til ventilation af bygninger, der stiller krav til en god luftkvalitet for eksempel i restaurationskøkkener, toiletter og omklædningsrum. Aggregatet adskiller fraluften fra tilluften, så der ikke overføres partikler mellem dem. 

 

Aggregatet har indbygget varmepumpe og er derfor kompakt og tager ikke meget plads i bygningen. Med produktet undgår du at skulle installere et eksternt køleaggregat udenfor på jorden eller på taget. 

VPM 360

VPM 360

VPM 120 er et ventilationsaggregat, der er særligt anvendt til ventilation af bygninger, der stiller krav til en god luftkvalitet. Det kan eksempelvis være i restaurationskøkkener, toiletter og omklædningsrum. Aggregatet adskiller fraluften fra tilluften, så der ikke overføres partikler mellem dem. 

 

Ventilationsaggregatet har varmegenvinding via en reversibel varmepumpe og kan dermed både kan køle og varme luften efter behov. Aggregatet har derudover en indbygget heatpipe, der øger både køle- og varmeeffekten, hvilket sikrer en god COP. 

 

Dette aggregat tager ikke unødvendigt meget plads i bygningen, fordi det med sin integrerede varmepumpe er kompakt. Med dette produkt undgår du at skulle installere et eksternt køleaggregat udenfor på jorden eller på taget. 

VPM 480

VPM 480

VPM 480 er et ventilationsaggregat, der har varmegenvinding gennem en reversibel varmepumpe. Det betyder, at den både kan nedkøle og opvarme tilluften. Med en indbygget heatpipe øges både køle- og varmeeffekten, hvilket sikrer en god COP. 

 

VPM 480 er især anvendt til ventilation af bygninger, hvor der stilles krav til luftkvaliteten, eksempelvis
i bygninger med lokaler med forurenende luft, der føres over det centrale ventila-tionssystem, det være sig i restaurationskøkkener, toiletter og i omklædnings-rum. 

 

Aggregatet har en integreret varmepumpe, og dermed får du et kompakt aggregat, der ikke optager meget plads. Du undgår samtidig at skulle installere et eksternt køleaggregat udenfor på jorden eller på taget. 

VPM 560

VPM 560

VPM 560 er et ventilationsaggregat, der varmegenvinder via en reversibel varmepumpe. Dermed er det muligt både at køle og varme tilluften. Derudover øges både køle- og varmeeffekt ved hjælp af den indbyggede heatpipe, og det sikrer en god COP. 

 

VPM 560 anvendes især i bygninger, hvor der stilles krav til god luftkvalitet. Det er for eksempel i bygninger med lokaler med forurenende luft, der føres med over det centrale ventilationssystem. Det kan være på toiletter, i omklædningsrum eller restaurationskøkkener. 

 

Med en integreret varmepumpe får du i dette anlæg et kompakt aggregat, der ikke fylder bemærkelsesværdigt. Fordi der er varmepumpe i aggregatet, undgår du også at skulle installere et ekstern køleaggregat på taget eller udenfor på jorden. 

VPM 600

VPM 600

VPM 600 kan både køle og varme tilluften via en reversibel varmepumpe. Med ventilationsaggregatets indbyggede heatpipe øges endvidere både køle- og varmeeffekten, hvilket sikrer en god COP. 

 

VPM 600 anvendes til ventilation af bygninger, hvor der er særlige krav til en god luftkvalitet, for eksempel i restaurations-køkkener, i omklædnings-rum og på toiletter. Aggregatet adskiller fraluft og tilluft, så der ikke overføres skadelige partikler mellem dem. 

 

Ventilationsaggregatet har en integreret varmepumpe, og du får derved et kompakt aggregat, der ikke tager meget plads i bygningen. Du undgår også med dette aggregat at skulle installere et eksternt køleaggregat, der skal placeres udenfor på jorden eller på taget.

VPM 700

VPM 700

VPM 700 er et ventilationsaggregat med reversibel varmepumpe, der sørger for effektiv varmegenvinding. Aggregatet kan både køle og varme luften, og med en indbygget heatpipe vil både køle- og varmeeffekten øges med en god COP til følge. 

 

VPM 700 bliver anvendt til ventilation af bygninger, hvor kravene til god luftkvalitet er høje. Det kan for eksempel være i bygninger med lokaler med forurenende luft, der køres med over det centrale ventilationssystem. Det er typisk i omklædningsrum, restaurationskøkkener og på toiletter. Aggregatet adskiller fraluft fra tilluft, og der overføres dermed ikke forurenende partikler mellem dem. 

 

Ventilationsaggregatet har en integreret varmepumpe, og det er dermed et kompakt aggregat, hvor du også undgår at skulle installere et eksternt køleaggregat udenfor på jorden eller på taget. 

VPM 800

VPM 800

VPM 800 er et ventilationsaggregat der har varmegenvinding gennem en reversibel varmepumpe, der evner både at køle og varme tilluften. Aggregatet sikrer en god COP, idet den indbyggede heatpipe øger både køle- og varmeeffekt. 

 

VPM 800 er effektiv til ventilation af større bygninger med krav til god luftkvalitet, eksempelvis i restaurationskøkkener, på toiletter og i omklædnings-rum. Aggregatet afskiller fraluft fra tilluft, og der overføres dermed ikke forurenende luft og partikler over det centrale ventilationssystem. 

 

Der er integreret varmepumpe i aggregatet, og du får således et kompakt aggregat, der ikke optager meget plads. Du undgår derudover et eksternt køleaggregat, der skal placeres på taget eller udenfor på jorden. 

VPM 1000

VPM 1000

VPM 1000 er et ventilationsaggregat med varmegenvinding gennem reversibel varmepumpe. Det betyder, at det både kan køle og varme tilluften, og med den indbyggede heatpipe øges både køle- og varmeeffekt med god COP som resultat. 

 

VPM 1000 anvendes primært til ventilation af bygninger med rum som restaurations-køkkener, omklædningsrum og på toiletter. I sådanne bygninger stilles der krav til en god luftkvalitet, idet lokaler som ovenstående har forurenende luft, der kører over det centrale ventilationssystem. Med aggregatet adskilels fraluft fra tilluft, og der overføres derfor ikke partikler mellem dem. 

 

Med den integrerede varmepumpe i aggregatet får du et kompakt aggregat. Du undgår samtidig at skulle installere et eksternt køleaggregat, der skal placeres udenfor på jorden eller på taget.

VPM 1200

VPM 1200

VPM 1200-ventilations-aggregatet har varmegenvinding via en varmepumpe, der er reversibel. Det betyder, at aggregatet både kan køle- og varme tilluften. Med en indbygget heatpipe øges både varme- og køleeffekten, hvilket sikrer en god COP. 

 

VPM 1200 anvendes til ventilation af større bygninger, hvor der er lokaler med forurenende luft, der køres med over det centrale ventilationssystem. Det kan være toiletter, om-klædningsrum og i restaura-tionskøkkener. Fraluften og tilluften er adskilt, hvormed der ikke overføres partikler mellem dem. 

 

Aggregatet har en integreret varmepumpe, og dermed får du et kompakt aggregat, der ikke fylder meget i byg-ningen. Samtidig undgår du et eksternt køleaggregat, der skal optage plads udenfor på jorden eller på taget.

VPM 1500

VPM 1500

VPM 1500 er et ventilationsaggregat, der har varmegenvinding via reversibel varmepumpe. Dermed kan aggregatet både køle og varme tilluften, mens den indbyggede heatpipe øger både varme- og køleeffekt, som derved sikrer en god COP. 

 

VPM 1500 kan anvendes effektiv til ventilation af større bygninger, der har lokaler med forurenende luft, for eksempel restau-rationskøkkener, toiletter og omklædningsrum, hvor luften føres over det centrale ventilations-system.  Fraluft og tilluft adskilles, hvormed der ikke overføres partikler mellem dem. 

 

Med en integreret varmepumpe i aggregatet får du et kompakt aggregat, der ikke optager meget plads i bygningen. Du undgår samtidig et eksternt køleaggregat, der skal placeres udenfor på jorden eller på taget.

VPM 2200

VPM 2200

VPM 2200-ventilationsaggregatet har varmegenvinding gennem en reversibel varmepumpe, der både kan køle og varme tilluften. Med en indbygget heatpipe øges både varme- og køleeffekt, hvorved du er sikret en god COP.

 

VPM 2200 anvendes til ventilation af større bygninger med krav til en god luftkvalitet. Det kan være i bygninger med lokaler, hvorfra den forurenede luft køres med over det centrale ventilationssystem, for eksempel i restaurations-køkkener, omklædningsrum og på toiletter. Tilluft og fraluft er adskilt, og dermed overføres der ikke partikler dem imellem. 

 

Som følge af aggregatets integrerede varmepumpe får du et kompakt aggregat, der ikke tager ret meget plads. Derudover undgår du at skulle installere et eksternt køleaggregat, der skal placeres udenfor på jorden eller på taget.

VPM 3200

VPM 3200

VPM 3200 er et ventilationsaggregat, hvis reversible varmepumpe sørger for varmegenvinding. Det betyder, at aggregatet både kan køle og opvarme tilluften. Med en indbygget heatpipe øges både køle- og varmeeffekten, hvilket sikrer en god COP. 

 

VPM 3200 er især anvendt i bygninger med lokaler med forurenende luft, der køres med over det centrale ventilationssystem. Det kan eksempelvis være på toiletter, i restaurationskøk-kener eller omklædnings-rum. Fraluft og tilluft er med dette aggregat adskilt, og der overføres således ikke skadelige partikler mellem dem. 

 

Aggregatet har en integreret varmepumpe, hvilket resulterer i et yderst kompakt aggregat, der ikke optager meget plads. Du undgår derudover at skulle installere et eksternt køleaggregat udenfor på jorden eller på taget. 

VPR 120-560

VPR 120-560

VPR 120-560 er et ventilationsaggregat, der har varmegenvinding via en roterende veksler i kombination med en varmepumpe. Med varmepumpens reversible kølekreds kan den køle eller varme tilluft afhængigt af behov. 

 

Aggregatet opnår en meget høj varme- og køleeffekt og som følge deraf en rigtig god COP på grund af den roterende veksler i kombination med en optimal placering af kondensator- og fordamperflade. Den variab-le kompressor giver derud-over mulighed for en meget præcis regulering af tilluftens temperatur. 

 

VPR 120-560 er hyppigt anvendt i bygninger med kølebehov, eksempelvis kontorer, butikslokaler, koncertsale og meget mere.

VPM 240-560 Cleanroom

VPM 240-560 Cleanroom

VPM Cleanroom anvender en ny, banebrydende og patenteret teknologi, og du får derfor et helt unikt ventilations- og varmegen-vindingsaggregat. Det hindrer effektivt indblæsningsluften i at komme i kontakt med udsugningsluften, og dermed undgår du udveksling af skadelige mikroorganismer som bakterier, partikler eller anden uren luft. Kort sagt undgås kontaminering af indblæsningsluften. 

 

VPM Cleanroom er helt optimal til anvendelse i erhverv, der stiller særligt høje krav til hygiejne. Det kan være i laboratorier, operationsstuer og i fødevareindustrien.

 

VPM Cleanroom er kompakt konstrueret, og det kan derfor placeres, selv hvor pladsen er trang. Det leveres som en montagevenlig modulopbygning, hvilket sikrer nem installation. 

VPM 700-2200 Cleanroom

VPM 700-2200 Cleanroom

VPM Cleanroom er et ventilations- og varmegenvindingsaggregat, der er helt unikt med anvendelsen af ny, banebry-dende og patenteret teknologi. Aggregatet hindrer effektivt indblæs-ningsluften i at komme i kontakt med udsugnings-luften, og der kan dermed ikke ske udveksling af mikroorganismer som bakterier, partikler eller anden uren luft. Det betyder, at der ikke kan forekomme kontaminering af indblæsningsluften. 

 

VPM Cleanroom er særligt hensigtsmæssigt, når det drejer sig om rum som laboratiorier, operationsrum og fødevareindustri, hvor der er et særligt højt krav til hygiejneniveau. 

 

VPM Cleanroom er et aggregat med en kompakt konstruktion, hvilket betyder, at det nemt kan placeres, selv hvor pladsen er trang. Det er nemt at installere som følge af den montagevenlige modulop-bygning, som aggregatet leveres som.

Læs mere om A1køleteknik ApS på krak.dk

Designet af Net Cats

Net Cats