Vilkår for 5 års garanti på varmepumper fra A1køleteknik ApS

 

 1. Serviceaftalen skal tegnes ved køb af varmepumpen, eller senest 3 mdr. efter installation.

 2. Ved tegning af serviceaftalen med de 5 års garanti, vil aftaleperioden være gældende fra installationsdato af varmepumpen.

 3. Aftalen skal forudbetales.

 4. Aftalen ophører ved manglende betaling.

 5. Udbedring af garanti reparationer kan kun udføres inden for normal arbejdstid, ønskes garanti reparationer udført på vagten, uden for normal arbejdstid, vil dette altid afstedkomme en faktura for udkald på vagten + ekstra tillæg for timeløn.

 6. Service udføres, så vidt muligt 1 gang om året. For sent udført service udskyder ikke perioden. Betalingen forfalder uanset om det årlige service er udført i perioden eller ej. Såfremt service ikke er udført i perioden, vil service blive udført hurtigst muligt efterfølgende.

 7. Garanti aftalen dækker ikke omkostninger til forbrugsvare, såsom anoder og lignede.

 8. Serviceabonnementet giver ikke dækning for udkald og materialeforbrug, som skyldes kortslutninger, overspænding i elnettet *1, uheld/fejl forårsaget af andre dele i anlægget, f.eks. en tørkørt cirkulationspumpe eller en sprunget sikring, fejl forårsaget af skadedyr eller manglende vedligeholdelse.

 9. Hvis anden montør/firma udfører reparation eller eftersyn på anlægget uden vores accept, bortfalder vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

 10. Det er nødvendigt med fri adgang til varmepumpen, det er ikke påkrævet, at I er tilstede ved udførsel af service.

  Hvis I vælger at lægge en nøgle, bedes I oplyse hvilket telefonnummer I kan træffes på, eller hvor nøglen er placeret.

  Hvis der er behov for at afmontere skabslåger/hylder eller lignende for at udføre dette service, bedes dette gjort inden vi kommer.

  Skulle I ikke have mulighed for at udføre det ovenstående, udfører vi gerne dette for jer, dog uden at påtage os ansvar for dette, i tilfælde af skade på materialer.

  Varmepumpen skal være tilgængelig ved besøget.

  Evt. ekstra udført arbejde faktureres efter forbrug.

  *1 Se mere om lynbeskyttelse her på hjemmesiden.

Læs mere om A1køleteknik ApS på krak.dk

Designet af Net Cats

Net Cats